Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2014

inaccessibilite
7708 b057
Reposted fromlyzeczka lyzeczka
inaccessibilite
8240 f94d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
inaccessibilite
Cały dzień bardzo za czymś tęskniłam. Tak strasznie, że aż mi się płakać chciało, a nie wiedziałam za czym. To już chyba naprawdę jesień.
Reposted fromstopme stopme
inaccessibilite
8608 d25d
Reposted fromcallmeparanoid callmeparanoid
inaccessibilite
Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka. ”

— Wojciech Kuczok
Reposted fromkilkachwilzycia kilkachwilzycia
inaccessibilite
9171 f964
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
inaccessibilite
9187 f043
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
inaccessibilite
9198 0f8d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

June 17 2014

inaccessibilite
7340 8a3d
Reposted frommirabilia mirabilia

June 08 2014

inaccessibilite
1477 5afc
Reposted fromskatrix skatrix

April 12 2014

inaccessibilite
Nie obawiaj się, że twoje życie się skończy. Obawiaj się, że nigdy się nie zacznie.
— Hansen Grace
Reposted fromhejhejter hejhejter

March 17 2014

inaccessibilite
On.. człowiek do którego zawsze będę miała słabość. nie chodzi tu tylko o wspomnienia, ale o to uczucie. to nie jest takie tam byle jakie uczucie, napotkane gdzieś przypadkiem. to jest ten stan, w którym leżąc w jego ramionach myślisz o tym jak wspaniale było by mieszkać razem. dzielić wspólnie ze sobą nie tylko łóżko, prysznic, ale także sztućce, kubki czy proszek do prania. myślisz o tym, że wracając zmęczona, wściekła po pracy, wracasz do własnego bezpiecznego azylu, w którym to On odgrywa główną rolę.
— poniedziałkowe rozkminy...ciąg dalszy
Reposted fromtakemeawayrightnow takemeawayrightnow
5515 8b31
Reposted fromamatore amatore

February 11 2014

inaccessibilite
1454 8322
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 10 2014

inaccessibilite
8052 3c58
Reposted fromImagineWorld ImagineWorld

January 30 2014

inaccessibilite
9872 b359
Reposted fromacetylocoa acetylocoa
inaccessibilite
0048 c82c
Reposted fromsarazation sarazation
inaccessibilite
0101 359c
Reposted fromsarazation sarazation
inaccessibilite
0151 fe9b
Reposted frommiischa miischa
inaccessibilite
Jeśli Bóg istnieje – w co szczerze wątpię – to zrozumie, że istnieją granice ludzkiej wytrzymałości. To on stworzył cały ten nieład, gdzie panuje nędza, niesprawiedliwość, chciwość, samotność. Jego zamiary były wprawdzie wspaniałe, ale rezultaty okazały się opłakane. Jeśli Bóg istnieje, będzie zapewne wspaniałomyślny wobec stworzeń, które zachciały prędzej opuścić ten padół, a może nawet przeprosi za to, że zmusił nas do odbycia ziemskiej wędrówki.
— Weronika postanawia umrzeć
Reposted fromprussic-acid prussic-acid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl